Hur resonerar banken när jag vill låna

Ingela Hemming

Publicerades: 3 februari, 2009

Jag behöver låna en större summa pengar för att kunna expandera min verksamhet. Nu fundera jag över hur bankerna resonerar när de ska bevilja lån till företag och vilken typ av lån man kan få. Vilka papper brukar bankerna vila se när man ska låna.

Det är viktigt att banken får förtroendet för dig som kund och att banken förstår vad som ska finansieras.  Är det en investering blir det ett banklån eller finansiering med leasing.

Är det en rörelsefinansiering som ska täcka upp korta svängningar i likviditeten så kan du få checkkredit eller finansiering genom factoring?
Factoring innebär att kapital frigörs genom belåning av kundfakturor, medan leasing innebär möjlighet att hyra maskiner eller annat genom banken. Banklån för investeringsbehov ges även ibland tillsammans med ALMI.

Banken tittar även på kundens förmåga att betala tillbaka lånet/krediten samt vilka säkerheter du kan lämna. Kostnaden för finansieringen beror bl a på löptid och risknivå. För att kunna bedöma ditt företags kassaflöde och återbetalningsförmåga behöver din bankkontakt titta på siffror som visar hur det går för ditt företag.

Vid rörelsefinansiering behöver banken även få en inblick i hur behovet ser ut under året. De vanligaste dokumenten som banken vill se är det senaste årsbokslutet och din affärsplan inklusive din bedömning av ditt företags marknadsförutsättningar.
För att kunna ta ställning till ditt företags kreditbehov brukar banken också vilja se på din resultat- och likviditetsbudget för de närmsta åren samt en budgeterad kassaflödesanalys som visar ditt företags återbetalningsförmåga av de krediter som du önskar.  Ta hjälp av exempelvis Nyföretagarcentrum om det här känns svårt