Hur söker jag EU-bidrag?

Ingela Hemming

Publicerades: 2 februari, 2009

Jag har ett litet aktiebolag och har hört att det finns en hel del olika EU-bidrag man kan ansöka om som företagare. Men vilka har rätt att söka EU-bidrag, och hur hittar jag dem? Och hur går själva ansökningen till?

Sedan år 2007 är det en ny budgetperiod inom EU och det finns mycket pengar som ska fördelas – en allt större andel ska nu också gå till små företag.

Det är svårt att få en överblick över alla de olika program och stöd som finns. Därför rekommenderar jag dig att först gå in på www.eugrantsadvisor.se som är en sökmotor där du gratis kan få information om olika offentliga medel som finns för företag. Enterprise Europe Network som fungerar som EU-kommissionens förlängda arm kan också ge hjälp.

EU-medel fördelas antingen direkt från EU-organ eller via nationella organ. För att kvalificera sig för medel direkt från EU är det ofta ett krav att företag från flera EU-länder samarbetar med en ansökan.

Svenska Vinnova (www.vinnova.se) erbjuder också finansiellt stöd för att ta fram ansökningar om EU-bidrag, och erbjuder också egna stöd och bidrag.