Kan jag investera företagets pengar i en kapitalförsäkring?

Cecilia Gunne

Publicerades: 27 juni, 2013

Jag funderar på att investera en del av mitt bolags överlikviditet i en företagsägd kapitalförsäkring. Stämmer det att man bara kan använda skattade pengar till detta?

Är det i så fall tidigare balanserad vinst man använder? Kan man inte använda oskattade pengar i bolaget för detta och sedan betala bolagsskatt på eventuell vinst?

Det går utmärkt att investera företagets medel i en kapitalförsäkring som ägs av bolaget. Att placeringar i kapitalförsäkring bara kan göras av skattade medel beror på att bolaget inte kan föra över befintliga värdepapper till en kapitalförsäkring utan att först sälja dessa värdepapper, och då betala bolagsskatt på vinsten.

Därefter belastas kapitalförsäkringen med årlig avkastningsskatt som för 2013 är 0,447 procent. Uttag ur försäkringen beskattas inte hos bolaget.

Bolaget kan alltså realisera tillgångar, föra över pengarna till en kapitalförsäkring och betala skatten på eventuell vinst först senare och med andra medel. Men tänk på att bolaget numera betalar årlig avkastningsskatt grundat på två saker:
• Vad som finns i försäkringen vid årets ingång.
• De belopp som betalats in som premier under året (halv avkastningsskatt på det  som betalas in efter juni).

Det är inte lönsamt att först betala in premier och sedan ta ut medel för att betala skatt. Bolaget bör därför spara de summor som behövs för skatten utanför försäkringen.