Besvärliga kunder. Foto: Getty Images

Kan kunden vägra betala för konsultationen?

Samuel Karlsson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 14 augusti, 2017

Jag har varit på konsultation i tre timmar hos en kund och efter det fått i uppdrag att utforma delar av kundens trädgård. Nu vill kunden inte betala för att vi inte talat om timpriset. Vems skyldighet är det att upplysa om priset? Måste jag som säljare tala om det eller måste kunden fråga?

Det ligger främst i ditt intresse att informera kunden om timpriset för konsultationen då du annars riskerar att genomföra en konsultation utan att få betalt. Kunden är inte skyldig att betala för konsultationen om denne inte blivit informerad om en kostnad eller om kunden, på grund av sedvana inom branschen, kan anta att konsultationen skulle göras utan kostnad. Kunden är alltså skyldig att betala om denne haft vetskap om kostnaden eller om det är brukligt inom branschen att sådan konsultation alltid innebär en kostnad.