Måste jag ha kassaapparat?

Anders Andersson

Publicerades: 17 februari, 2009

Jag har ett litet postorderföretag och omsätter omkring 100 000 kr i vår postordershop, men våra likvida medel är bar en liten del. Enligt telefonbesked från Skatteverket så skulle vi omfattas av den nya kassaregisterlagen och tvingas ha kassaapparat, eftersom vår totala omsättning är över fyra basbelopp.

Skatteverket säger att det är den totala omsättningen som gäller,inte vad du hanterar i likvida medel. Men enligt Driva Egets februarinummer så är det kontantbetalningarna som skall överstiga fyra basbelopp.

Telefonbeskedet från Skatteverket är fel. Det är kontant omsättning på upp till fyra prisbasbelopp som gäller innan kassaregister behöver införskaffas. Denna information är lätt att hitta även på Skatteverkets hemsida. Välj ”Kassaregister” i kolumnen till höger på startsidan och sedan  ”Undantag”.