<![CDATA[Foto: Socialdemokraterna.se]]>

Snålt med reformer för företagare i vårbudgeten

Samuel Karlsson

Publicerades: 16 april, 2018

Sju miljoner till utökade kontroller av personalliggare. Det är en av få reformer i regeringens vårbudget som har någon direkt påverkan för företagare.

När regeringen sammanfattar sin vårbudget så är det med idel superlativ. Tillväxttakten i svensk ekonomi fortsätter vara stabil och blir nästan tre procent i år. Sysselsättningsgraden är den högsta i landet på över 25 år och arbetslösheten sjunker och beräknas vara omkring sex procent kommande år. Men tittar man på de reformer som presenteras så är det inte mycket som överraskar. Vårbudgeten är i praktiken bara en justering av höstbudgeten. Inte heller i den lunta som Magdalena Andersson presenterade på måndagen fanns några direkta överraskningar.

– Det är olyckligt att regeringen inte inser att företag och företagande är grunden för vår gemensamma välfärd. I stället för att stärka företag, företagande och jobbskapande fokuserar regeringen på valgodis, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommenterar till regeringens vårproposition.

Några av punkterna i vårbudgeten:

  • Skatteverket får ett tillskott på 7 miljoner för att tillutökade kontroller av personalliggare. Syftet är att minska svartarbete och skapa sunda konkurrensförhållanden.
  • Byggbonusen till kommunerna ökas med 95 miljoner kronor 2018. Totalt delas 1 395 000 000 kronor ut till Sveriges kommuner för att öka byggandet av bostäder.
  • Arbetsmiljöverket och de regionala skyddsombuden får dela på 25 miljoner kronor för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.

I vårbudgeten i övrigt lägger regeringen störst fokus på ökade resurser till vården och till kommunernas flyktingmottagning. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.