Varför hjälpte inte försäkringen mig?

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 3 juni, 2014

Min stallbyggnad brann ner för några år sedan. Jag hade en så kallad fullvärdesförsäkring men när jag skulle bygga upp stallet fick jag ändå stå för en stor del av kostnaden. Jag trodde att jag var fullt försäkrad och kände mig lurad. Hur kunde det bli så här?

Med fullvärdesförsäkring menas att det inte sätts något fast värdebelopp på byggnaden när försäkringen tecknas. Byggnaden värderas i stället till marknadsvärdet vid en eventuell skada. Det är dock viktigt att känna till att försäkringsbolaget kan minska ersättningsbeloppet både genom åldersavdrag och genom andra skadevärderingsregler.

Ersättningsbeloppet kan också minskas om du inte uppfyllt eller har brustit i aktsamhetskraven. Allt det här framgår av försäkringsvillkoren.
I princip kan du aldrig få full ersättning, du kommer alltid att få betala en viss del själv.

Ordet fullvärde kan därför tyckas lova mer än vad det egentligen gör.

Christina Lindblad-Hrasteu,
försäkringsspecialist