Varför startar ex-politiker AB?

Cecilia Gunne

Publicerades: 6 februari, 2013

Jag har noterat att flera före detta politiker med avtalspension har startat egna aktiebolag. Nästan ingen startar enskild firma och de tar alla ut utdelning i stället för lön.

Kan jag av detta dra slutsatsen att detta är en smart lösning även för mig? Är det bättre att ta ut utdelning än lön rent skattemässigt? Varför gör politikerna annars så – handlar det om att inte gå miste om sina pensionspengar?

I politikers villkor ingår ofta att de har rätt till lön även under en övergångsperiod efter det att de slutat sin politiska tjänst och att den rätten minskar om de får ett nytt jobb och alltså får lön.
Jag kan inte beskriva de villkoren i detalj. Däremot kan jag som skattejurist begripa att dessa politiker ofta startar ett bolag och ser till att deras nya uppdragsgivare anlitar och betalar detta bolag. Då hamnar ersättningen för deras arbete nämligen i bolaget, där de kan sparas till senare eller tas ut som utdelning.
Dessa övergångsregler för politiker skulle förstås kunna kompletteras med att det ska ske en nedsättning även om den före detta politikern utför uppdrag genom eget bolag. Men det kanske inte finns så stort intresse för en sådan ändringen…