Vilken pension ska jag ta ut först?

Anders Andersson

Publicerades: 3 februari, 2009

Jag är en 62-årig höginkomsttagare som varit anställd som tjänsteman i hela mitt liv och nu ska starta eget. Jag har haft en årsinkomst som legat långt över brytpunkten för statlig skatt. Eftersom jag betalat in mycket pengar på privata pensionsförsäkringar under åren kommer jag att ligga över brytpunkten även som pensionär. Nu när jag ska köra igång ett eget aktiebolag funderar jag på om jag ska ta ut någon lön ur bolaget och om jag ska börja ta ut pension. Vad är i så fall bäst ? att ta ut allmän pension, tjänstepension eller på den privata pensionsförsäkringen?

Grunden för skatteplanering för både företagare och privatpersoner handlar om brytpunkten. Det gäller att försöka komma under den. För inkomståret 2008 går gränsen för 20-procentig statlig skatt vid en årsinkomst före grundavdrag på 340 900 kr (för 25 procentig skatt vid 507 100 kr ). Din strategi bär då vara att inte ta ut någon lön alls ur bolaget. Ta i stället ut pension upp till brytpunkten. På det sättet kan du få ut en större del av pensionen med låg beskattning än vad du fått om du fortsatt att vara anställd.

Året efter det att du fyllt 65 år bör du dock ta ut drygt 70 000 i lön från bolaget, om dagens regler för jobbskatteavdrag och sociala avgifter då gäller. Den lön du tar ut blir då nästan skattefri och de sociala avgifterna blir låga.

Men för de närmaste åren blir frågan vilken av pensionerna du ska ta ut. Jag frågade Greger Landstedt, försäkringsrådgivare på Max Mathiesen, och han svarar så här:
– Det är svårt att säga säkert vad som är bäst. Det beror på familjesituation och på hur försäkringarna är konstruerade. Normalt rekommenderar vi inte att ta ut den allmänna pensionen i förtid. Men i detta fall skulle det vara naturligt att ta ut denna och dessutom en del av tjänstepensionen och den privata pensionsförsäkringen. ITPK-delen i tjänstepensionen tas ut under fem år, och att börja det uttaget vid 62 år kunde vara en bra möjlighet.

Om du ska ta ut den allmänna pensionen i förtid gäller det först att ha klart för sig hur mycket pensionen för all framtid minskar. De reglerna ser ut så här:
Den delen av pensionen som tillhör gamla pensionssystemet minskar med 0,5 procent för varje månad som återstår tills du fyller 65 år ? alltså 6 procent per år. Den del som tillhör nya systemet minskar ungefär lika mycket.  Om du räknar med att få 15 000 kr i månaden i pension när du fyller 65 får du resten av livet ungefär 18 procent mindre om du tar ut pensionen tre år i förtid. Den minskningen för dig ännu större, eftersom du inte arbetar ihop några nya pensionspengar under de tre sista åren före 65 år.
Om förtida uttag av allmän pension är lönsamt eller inte beror alltså främst på hur länge du lever. Om pengarna som tas ut i förtid placeras med 4 procent i avkastning blir det lönsamt om du blir yngre än 83 år.