AB eller Ltd?

Ingela Hemming

Publicerades: 29 mars, 2010

Jag driver sedan nio år tillbaka en enskild firma som helt bedrivs i Sverige. Rörelsen går bra och ger ett rejält överskott varje år. Jag har nu fått ett erbjudande om att ombilda till Ltd. Vad är det egentligen och vilka för- och nackdelar finns det med att driva ett Ltd?

Ltd är en förkortning för ett Engelskt Limited, ett aktiebolag. I Storbritannien kan vem som helst, oavsett medborgarskap, starta ett bolag så länge det har sin sätesadress i Storbritannien.

För att starta ett limitedbolag behövs bara ett par kronor i aktiekapital och om man jämför det med det svenska kravet om 100 000 kr i aktiekapital är det förståeligt att lösningen känns lockande.

Det fungerar sedan i princip som ett svenskt aktiebolag, men det måste göras redovisning både till England och Sverige varje år.

Funderar på om fördelarna med att slippa 100 000 kr i aktiekapital verkligen är värt vad det kostar. Tänk på de fördelar som ett svenskt aktiebolag och aktiekapital ger.

Ett ordentligt aktiekapital skapar en marginal mellan bolagets tillgångar och skulder, vilket ger större trovärdighet både hos kreditgivare, kunder och anställda.  Utan trovärdighet kan det vara svårt både att få lån beviljade och att handla mot faktura.

Med ett bolag i England och en filial i Sverige får du dessutom dubbla kostnader för registreringar och redovisningar, plus de årliga avgifter du betalar den som hjälper dig att hantera det utländska moderbolaget.

Med största sannolikhet kommer kravet på aktiekapital i Sverige att minska från 100 000 kr till 50 000 kronor i april. Därför kan det vara bra att avvakta med beslutet och sedan diskutera igenom din situation med någon expert, så att du får en överblick över de ekonomiska konsekvenserna i just ditt fall.