Är alkoholism skäl för uppsägning?

Christine Lindgren

Publicerades: 19 oktober, 2012

Jag har ett stort problem med en av min anställda. Han missköter sitt jobb och jag misstänker att det beror på att han har problem med alkohol. Det känns väldigt jobbigt att ta upp det med honom, men det drabbar mitt företag. Hur ska jag göra? Kan alkoholism vara skäl för uppsägning?

Du som arbetsgivare har rätt och skyldighet att ingripa när en medarbetares beteende stör arbetsprestationen – oavsett orsak. Att lägga sig i leder ofta till att den anställdes prestationer förbättras.
Du som arbetsgivare har även ansvar för säkerheten på arbetsplatsen. Med andra ord avgör du om medarbetaren kan utföra sina arbetsuppgifter.
Alkoholmissbruk bedöms vara en sjukdom, vilket betyder att man inte kan säga upp eller avskeda någon enbart på grund av det. Som arbetsgivare har man dessutom ett rehabiliteringsansvar enlig lag.
Arbetsgivarens skyldighet att genomföra rehabiliteringsåtgärder beror på omständigheterna i det enskilda fallet, storleken på företaget med mera. Försäkringskassan kan hjälpa till med denna bedömning.
En grundläggande regel är att uppsägning inte får ske så länge andra medel står till buds och kan ge en lösning. Men medarbetaren är skyldig att ställa upp på rehabiliteringen samt agera enligt de regler ni kommit överens om.
Om den anställde missköter sig trots insatser kan detta i en förlängning leda till uppsägning. Om det blir aktuellt med uppsägning bör du ta experthjälp eftersom det finns mycket lagar och regler kring hur detta får gå till.