Är det för sent att göra fondavsättningar?

Anders Andersson

Publicerades: 22 januari, 2011

Det blev aldrig av att jag under slutetet på förra året gjorde några avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond i min firma. Är det för sent att gör det först nu när jag börjat bokföringen för ett nytt år? Är det i så fall någon bra idé?

Eftersom de avsatta pengarna inte måste sättas in på något särskilt konto går det fint att vänta med dessa avsättningar tills du ska deklarera.

Både periodiseringsfond och expansionsfond är bra verktyg för att skjuta på skatten och reglera den egna inkomsten i enskild firma och handelsbolag.

Det finns oftast ingen anledning att skatta av mer som inkomst med egenavgifter än vad man konsumerat under året. Det är då oftast bäst att försöka ligger under brytpunkten för statlig skatt, som för 2010 är 384 600 kr.

Upp till 30 procent av vinsten kan sättas av till periodiseringsfond. Hela skatten kan då skjutas upp i sex år. Det som sätts av för 2010 års inkomst, alltså i 2011 års deklaration, måste alltså tas upp senast i deklarationen som ska lämnas 2017. Det gäller att se till så att företaget då har pengar för att kunna betala den skatten.
Detta är ett sätt att få räntefri skattekredit, eftersom det inte blir ränta på den uppskjutna skatten, vilket det blir för periodiseringsfond i ett aktiebolag.
Dessutom kan en stor del av vinsten sättas av till expansionsfond. Skatten på den avsättningen blir 26,3 procent, lika mycket som bolagsskatten i ett aktiebolag. Du kan själv välja när resten av skatten ska betalas, och denna blir då mellanskillnaden mellan inkomstskatten vid fondens uppläsning och de 26,3 procenten som redan betalats.
Det blir sociala avgifter både när periodiseringsfonden och expansionsfonden tas upp. Men om du då har fyllt 66 år är dessa endast en tredjedel av de normala avgifterna.