Är det normalt att bokslutet tar så lång tid?

Peter Nilsson

Publicerades: 29 april, 2013

Vi har ett mindre aktiebolag och anlitar en redovisningsbyrå som sköter vår redovisning och gör vårt bokslut. Vi har brutet räkenskapsår som slutar den 31 augusti. Bokslutet är nu den sista januari inlämnat till revisorn, alltså fem månader senare. Är det verkligen normalt att det tar så lång tid att få bokslutet?

Bokslutet ska vara upprättat inom sex månader. Men inom den tidsramen handlar det ju också om hur mycket redovisningsbyrån har att göra och hur högt ditt bokslut är prioriterat. Vissa kunder kommer att få sitt bokslut efter en månad och andra efter sex månader, allt eftersom de blir klara med dem. Jag tycker att du ska ställa kravet att du vill ha ditt bokslut tidigare nästa år, och avtala om en maximal tid. Om redovisningsbyrån inte kan möta det kravet så kan du ju helt enkelt byta.