Är det olagligt att tillverka produkten?

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 28 augusti, 2014

Om man har en företagsidé med en viss produkt som innehåller en tillsats som är olaglig i Sverige men laglig i utlandet – är det då lagligt att tillverka produkten i Sverige och sälja utomlands?

Svaret på din fråga varierar beroende på vilken tillsats, typ av vara och vilket land produkten ska säljas i. Generellt sett är det inte lagligt att producera en vara, oavsett typ, här i landet när tillsatsen är förbjuden enligt lag. För ett mer precist svar krävs att man vet vilken typ av vara och tillsats det gäller.

Inom EU gäller till stor del så kallade harmoniserande regler vilka innebär att sådana varor som tillverkas i ett land och får säljas i tillverkningslandet även får säljas i övriga EU-länder. På de områden där harmonisering inte skett gäller i stället principen om ömsesidigt erkännande, alltså om en produkt tillverkas eller säljs lagligt i ett EU-land får den säljas i övriga EU-länder även om den inte uppfyller dessa länders regler till fullo.