Är tidningar avdragsgilla?

Anders Andersson

Publicerades: 1 april, 2009

Jag har enskild firma och undrar vilka tidningar jag kan dra av i firman nu när deklarationstiderna börja närma sig.

När du funderar över både detta och andra avdrag ska du fundera över vad du haft användning av i firman under 2008, vad som är företagskostnader   och vad som är privata utgifter.

Det du behöver för att driva din verksamhet tar du upp som en avdragsgill kostnad i företagets bokföring och deklaration. Det som används både privat och i firman kan gå att dra till en del, kanske halva kostnaden i firman. Detta gäller också tidskrifter och dagstidningar.