Bestämmer jag som har 55 procent

Johan Reberg

Publicerades: 17 september, 2009

Jag och en kompanjon har ett AB där jag äger 55 procent och min partner 45 procent. Nu undrar jag vad som gäller om vi delägare inte är överens. Kan jag som har majoritet bestämma själv? Och hur mycket kan jag bestämma över?

Utgångspunkten är att majoriteten bestämmer över minoriteten. Men det finns undantag och regler som är till för att skydda minoritetens intressen.
Som 55-procentig ägare kan du i många frågor driva igenom beslut, trots att din kompanjon inte håller med. Men större och viktigare frågor kräver ofta att du har en kvalificerad majoritet av aktierna, vilket kan var 2/3, 3/4 eller till och med ännu mer beroende på vad det är för fråga. Aktiebolagslagen klargör vilka frågor det gäller.