Blir kapitalet obeskattat?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 8 juli, 2015

Jag är 59 år och startade för tre år sedan ett AB i konsultbranschen. Jag tar ut lön upp till statlig inkomstskatt. Jag har betalat bolagsskatt på 170 000 kronor och satsat de pengarna i en kapitalförsäkring hos Avanza, som vuxit till 210 000 kronor.

Min tanke är att ta ut värdestegringen som lön det år jag fyller 66. Det blir väl i så fall ett obeskattat kapital?

 

Du har tänkt rätt, precis som jag tidigare skrivit i Driva Eget.  Om dagens regler består kan du ta ut 100 000 kronor i årslön från och med det år du fyller 66 och få 20 000 kronor i skattesänkning i form av jobbskatteavdrag.

När pengarna sattes in i kapitalförsäkringen blev det ju också bolagsskatt på 22 procent. Den skatten blir det inte på värdesteg­ringen. Helt obeskattad blir den dock inte eftersom det blir en årlig avkastningsskatt, nu 0,3 procent av kapitalet.