Bra att få betalt i aktier?

Cecilia Gunne

Publicerades: 16 februari, 2009

Jag har fått erbjudande om att sälja mitt lilla aktiebolag som jag startat, äger och arbetar i. Tanken är att jag ska jobba vidare i bolaget. Köparen, som är ett marknadsnoterat bolag, vill betala med aktier i detta bolag. Bör jag gå med på det eller ska jag kräva kontant betalning?

Du har så kallade kvalificerade aktier, och dessvärre finns det vissa fallgropar när du byter de aktierna till just marknadsnoterade aktier. Det har att göra med 3:12-reglerna som normalt innebär att vinsten vid försäljning av sådana aktier beskattas till hälften med 30 procent och till hälften som lön, vilket normalt ger en sammantagen skatt på cirka 43 procent. Först vinster över 9,2 miljoner kronor beskattas med 30 procent.

Om nu ett börsbolag vill köpa ditt bolag och betala med sina egna aktier behöver du visserligen inte betala någon skatt på vinsten förrän aktierna säljs. Men det finns ytterligare en regel som är rent konfiskatorisk och saknar all logik:

        Om du vid bytet får betalt med börsaktier värda till exempel 5 miljoner kronor måste du ta upp kommande utdelning på dessa börsaktier som lön, ända tills du har fått 5 miljoner kronor i utdelning. Vilket i de flesta fall innebär för alltid. Först därefter får du som alla andra ägare i börsbolaget betala 30 procents skatt på utdelningarna.

Om erbjudandet gäller aktier som ger utdelning är det alltså bättre att få kontant betalning. Om kontant betalning inte är ett alternativ bör du se till att omedelbart sälja aktierna du får vid bytet eller få hjälp med andra krångligare lösningar. 3:12-beskattningen av kapitalvinsten kommer du inte undan, men du kan slippa den betungande lönebeskattningen av utdelningen.

Om de noterade aktierna inte ger utdelning finns det fördelar med bytet, i och med att du kan skjuta upp betalningen av skatten. Att välja aktier innebär dock alltid en större risk än att få kontanter ? aktierna kan ju förlora i värde.