De bestrider min faktura, vad göra?

Cecilia Ingvarsdotter

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 8 januari, 2016

Jag gjorde ett plåtjobb åt ett företag i augusti. De fick två fakturor. I september månad hade de betalat den ena fakturan och skrev i ett mejl att de skulle betala den andra fakturan inom kort. Jag har inte fått några pengar hittills och har skickat påminnelsefaktura. Den fakturan kom tillbaka där de skriver att de bestrider fakturan och att de inte beställt något jobb från mig. Vad ska jag göra nu?

Så länge du kan bevisa att arbetet har utförts har du rätt till betalning. När det gäller beloppets storlek måste du antingen bevisa att detta har avtalats eller i övrigt är skäligt.

Eftersom kunden nu har bestridit din fordran är denna tvistig och du kan inte använda dig av inkasso utan indrivningen måste ske via domstol.

Försök få kunden att inse att ni båda har bättre saker att göra än att slösa bort tid och pengar i domstol. Om en lösning kräver att du gör viss nedsättning av fakturabeloppet är det att föredra framför en domstolstvist, även om du anser att det är fel.