Enkelt bolag eller enskild firma?

Ingela Hemming

Publicerades: 3 februari, 2009

Jag planerar att starta ett företag vid sidan av min anställning. En bekant har sagt att det finns något som heter ?enkelt bolag?, men jag trodde att det heter ?enskild firma?. Är detta samma sak? Om inte, vad är skillnaden?

Enskild firma, eller enskild näringsverksamhet, och enkelt bolag är inte samma sak. Enskild näringsverksamhet innebär att du själv startar en firma där du är personligt ansvarig för verksamheten. En enskild firma är alltså inte en juridisk person, vilket innebär att du som företagare själv ansvarar för företagets skulder. Det är du som ägare som ska redovisa resultatet i en näringsbilaga till din egen skattedeklaration.

Enkelt bolag är inte någon företagsform alls, utan ett sätt att samarbeta. Det krävs att det är minst två personer eller aktiebolag för att starta ett enkelt bolag, och det passar när flera företag ska samarbeta kring ett gemensamt projekt. Ett enkelt bolag är inte heller en egen juridisk person, utan delägarna ansvarar för sin andel av tillgångarna och skulderna, och deklarerar för sin del av resultatet i verksamheten.