Får jag dra av utbildningen?

Peter Nilsson

Publicerades: 31 oktober, 2011

Jag ska läsa en kurs i silversmide, och ska sedan börja designa mina egna smycken. Har jag rätt att dra av kostnaden för utbildningen?

Det här är en svår fråga, och det finns inget allmänt svar. Men om du i dag inte driver någon verksamhet alls, så är det mycket tveksamt att du skulle kunna dra av en utbildning till silversmed. Så är det även om du sedan tänker starta eget inom branschen.
Om du däremot redan idag driver eget som smyckesdesigner och vill vidareutbilda dig så är vidareutbildningen i de flesta fall avdragsgill. Har du då affärsmässig nytta av att du går en utbildning, så är utbildningen ofta avdragsgill.
Ett gränsfall är när du vill utbilda dig inom något helt annat men inom ramen för samma företag. Det kanske kan vara motiverat att dra av en utbildning till silversmed om det är tydligt att bolaget kommer att ha ekonomisk nytta av att du breddar verksamheten. Men det svårt att ge ett generellt svar.