Får jag ha två företag i ett?

Cecilia Gunne

Publicerades: 15 december, 2010

Jag planerar att starta AB, med två inriktningar. Den ena är konsultverksamhet inom det område som jag jobbar med som anställd. Det andra är en racingverksamhet där bolaget egentligen endast kommer ha utgifter och små sponsorinkomster.

Är det möjligt och tillåtet att ha en del av företagandet som nästan bara kostar pengar och en som genererar pengar? Planerade inkomster är cirka en miljon kronor per år och utgifterna är under 100 000 kr.

Generellt kan man säga att du i ett aktiebolag kan bedriva den verksamhet som det står i bolagsordningen att bolaget ska bedriva, och det kan vara två helt olika verksamheter.
Men det finns gränser för vad som räknas som personliga levnadskostnader och vad som är kostnader i en vinstdriven verksamhet.
Det är bara det som är ”omkostnader för intäkternas förvärvande” som kan dras av i ditt företag, alltså kostnader som syftar till att få in pengar i företaget.
Ett säkert tecken på att det är en verklig näringsverksamhet är att den går med vinst. Sedan finns det fall där det går att visa att det är en näringsverksamhet även om den går med förlust.
Men om du låter bolaget betala kostnader för en bil som du äger privat kan det klassas som förtäckt utdelning eller förbjudet lån.
Det är en bedömningsfråga som Skatteverket gör från fall till fall, och du bör kontakta dem för att få ett svar för vad som gäller i din situation.