Får jag hyra ut fritidshuset till mitt företag?

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 28 augusti, 2014

Jag driver ett aktiebolag som ensam ägare och har privat ett fritidshus med bostadsrätt. Kan jag hyra ut fritidshuset till mitt företag för representationsändamål för max 40 000 kronor/år utan att skatta för det?

Om din privatbostad hyrs ut till ditt eget bolag eller närståendes arbetsgivare får du inget schablonavdrag. Detsamma gäller uthyrning till eget eller närståendes handelsbolag eller andra som kan anses vara i intressegemenskap med dessa.

Då medges istället skäligt avdrag för den merutgift som tillkommit av uthyrningen. Det är faktiska utgifter såsom del i el- och värmekostnader. Du får inte ta ut mer än marknadsmässig hyra (om du tar en överhyra blir du tjänstebeskattad för mellanskillnaden) och det måste finnas ett affärsmässigt behov hos bolaget. Som du nämner kan det vara en faktisk representationstillställning.