Får jag riskavdrag för eget bolag?

Anders Andersson

Publicerades: 1 december, 2012

Får jag avdrag när jag satsar i mitt bolag?

Jag har läst om det nya investeraravdraget som enligt höstbudgeten ska komma nästa år. Kan jag som äger ett aktiebolag satsa privata pengar i mitt eget bolag och på det sättet dra nytta av det nya avdraget?

Ja, det nya avdraget gäller alla som investerar i ett onoterat bolag, även den som med egna pengar ökar aktiekapitalet i ett eget fåmansbolag.

Privatpersoner ska kunna lägga in upp till 1,3 miljoner kronor per person och år i avdragsgillt riskkapital från och med 1 september 2013. Halva det satsade beloppet blir avdrag i inkomstslaget kapital. Det betyder 15 procent i sänkt skatt.  Ett företag får högst ta emot 20 miljoner per år. Följande villkor måste vara uppfyllda:

* Den som gör investeringen får inte ha tagit emot utdelning från företaget som är större än årets vinst under de två åren närmast före betalningsåret.

* Om investeraren under de fem år som följer närmast efter betalningsåret säljer aktierna eller tar emot en värdeöverföring från företaget som överstiger årets vinst, ska hela avdraget återföras till beskattning.

* Avdragsbegräsningen som säger att endast 21 procent av underskott överstigande 100 000 kronor får dras av gäller inte detta avdrag.

* Ett företag får högst ta emot tillskott som ger rätt till investeraravdrag med 20 miljoner kronor per företag och år.

* Företaget som tar emot riskkapitalpengarna måste ha totala löner på minst 300 000 kronor under betalningsåret eller året efter.