Får konkurrenten göra så mot oss?

Johan Reberg

Publicerades: 10 december, 2013

Jag driver ett företag och såg på nätet att en konkurrent på sin hemsida har gjort en jämförelse av sitt företag med de andra som finns i samma bransch här i stan. Problemet är att uppgifterna om vårt företag är felaktiga. De har också skrivit enbart positivt om sitt eget företag men ogiltiga uppgifter om andra företag, till exempel vad som ingår i tjänsten och andra beskrivningar. Dessutom har de använt min logga som är registrerad som nationellt varumärke hos PRV utan att fråga mig innan.

Är det lagligt att göra så här? Ska jag kontakta dem?

Konkurrenten får självklart inte publicera felaktiga uppgifter om ert företag och inte heller använda er skyddade logga.

Du bör omedelbart kontakta konkurrenten och uppmana dem att omedelbart ta bort uppgifterna om ert företag och även kräva ersättning för den eventuella ekonomiska skada ni kan ha lidit på grund av konkurrentens agerande.

Om konkurrenten inte tar bort uppgifterna och vägrar ersätta er för eventuell skada kan ni väcka talan vid Marknadsdomstolen och yrka att konkurrenten förbjuds använda uppgifterna vid marknadsföring och även yrka skadestånd för den eventuella skada ni har lidit.

När det gäller yrkande om skadestånd är det viktigt att ni kan styrka att ni verkligen lidit ekonomisk skada.