Får man vara företagare och sjukpensionär?

Peter Nilsson

Publicerades: 15 december, 2011

Kan jag äga eller vara delägare i ett aktiebolag, trots att jag varit sjukpensionerad de senaste 17 åren? Min plan är att inte ta ut någon lön, utan bara eventuell aktieutdelning. Får jag göra det, och hur påverkar det min sjukpension?

Det här är en känslig fråga. Du får vara delägare i ett aktiebolag trots att du är sjukpensionär – det finns det inga hinder för. Men du får inte arbeta i bolaget, för om du kan arbeta ska du ju inte få sjukersättning. Om du tar ut lön eller utdelning är därför inte det relevanta, utan i stället är frågan om du kommer att arbeta i bolaget eller inte.