Har kommunen begått brott?

Samuel Karlsson

Publicerades: 23 mars, 2017

Vi har skrivit ett avtal med kommunen om att de ska förvärva del av vår tomt för att bygga särskilda boenden. Kommunen bryter nu avtalet då behov av boendet inte längre finns. Under övriga villkor i avtalet står: ”Detta avtal är giltigt under förutsättning att kommunen erhåller bygglov för avsedd byggnation, att avstyckning genomförs av området.”

Kommunen har inte ens ansökt om bygglov. Lantmäteriet styckar inte av om inte preliminärt bygglov finns. Är detta ett avtalsbrott?

Utifrån den informationen du lämnat låter det som att kommunen begått avtalsbrott vilket leder till att du har rätt till skadestånd. Rekommendationen är att du vänder dig till en jurist för att få vidare hjälp med ärendet.