Hur ändras 3:12-reglerna?

Anders Andersson

Publicerades: 26 september, 2011

Jag har hört att de så kallade 3:12-reglerna för oss som har små aktiebolag förändrasr 2012, men hur?

Dessa 3:12-regler, ska reglera hur stor del av vinsten i ett litet aktiebolag (fåmansbolag) som ska beskattas som utdelning. Reglerna är krångliga, och när de har förändrats år efter år har de blivit allt mer komplicerade.

För den som har aktiebolag gäller det att försöka ta ut så stor utdelning som möjligt, eftersom skatten på den blir lägre än för lön. Utdelningsskatten är 20 procent (41 procent totalt om man tar hänsyn till att pengarna först beskattas med bolagsskatt).

Hur stor utdelning som får tas ut beror på hur mycket pengar som satts in i bolaget och hur stor bolagets totala lönesumma är.

Men det finns också en förenklingsregler som de flesta små bolagsägare använder sig av. För 2012 kan man med den regeln nästa år ta ut 143 275 kr, ca 13 000 kr mer än 2011.

Samtidigt står det i höstbudgeten att regeln endast ska kunna användas för ett aktiebolag per person. Därmed blir det stopp för en skatteplaneringstaktik som gått ut på att ha många aktiebolag at ta ut utdelning ifrån.

En annan förändring 2012 är att taket för hur stor del som ska tjänstebeskattas vid försäljning av aktierna i ett fåmansbolag sänks från 100 till 90 inkomstbasbelopp.