Hur återför jag p-fonden på bästa sätt?

Anders Andersson

Publicerades: 31 oktober, 2011

Jag har en enskild firma och har de senaste två åren lagt pengar i periodiserings- och expansionsfonder. Men nu har jag insett att det kan bli problematiskt, eftersom företaget går bättre och bättre och jag måste återföra pengarna inom fem år. Jag vill ju kunna återföra pengarna utan att betala statlig skatt. Det var ju därför jag la pengarna i dessa fonder från början. Hur kan jag lösa detta?

Så bra att din firma går bättre än vad du räknat med. Du använder dig av en vanlig strategi, att avsätta så mycket till expansionsfond och periodiseringsfond så att din skattepliktiga inkomst av näringsverksamhet ligger strax under brytpunkten för 20-procentig statlig skatt (395 600 kr för 2011).
Expansionsfondspengarna beskattas då med 26,3 procent och de pengarna kan du vänta med att ta upp till inkomstbeskattning hur länge som helst (beskattas då med sociala avgifter och inkomst av näringsverksamhet med avdrag för skatten du tidigare betalat).
Ditt problem är periodiseringsfonderna som måste tas upp till beskattning efter fem år. Vid deklarationen 2012 måste avsättningar som gjordes i 2006 års deklaration tas upp som inkomst av näringsverksamhet.
I de deklarationer där du tvingas ta upp gamla periodiseringsfonder till beskattning kan du avsätta lite mer pengar än tidigare till expansionsfond och på det sättet även i fortsättningen komma under brytpunkten. Men det gäller att du då håller dig under gränsen för hur stor den avsättningen får vara. Den gränsen är 135,69 procent av skillnaden mellan firmans tillgångar och skulder.
Du och till andra som kan ta ut så här stora inkomster tycker jag ska fundera över om det inte är dags att gå över till aktiebolag, eller kanske ha både enskild firma och aktiebolag. Läs här om för- och nackdelar med dessa företagsformer: driva-eget.se/bolagellerfirma.