Hur beskattas en betald tjänsteresa?

Cecilia Gunne

Publicerades: 29 februari, 2012

Jag har ett litet aktiebolag som tar uppdrag från ett bemanningsföretag. Om bemanningsföretagets uppdragsgivare står för hotellboende när jag reser i jobbet, vad innebär det för mitt AB respektive för mig själv. Kan jag till exempel ändå ta ut skattefritt traktamente? Det måste väl vara skillnad på om mitt AB eller kunden står för kostnaderna?

Om jag förstår dig rätt äger du ett aktiebolag där du också är anställd. Bolaget hyr ut dig till andra företag och du reser då i tjänsten. Om du vid dessa tjänsteresor får boendet betalt spelar det ingen roll för din privata beskattning om det betalas av uppdragsgivaren eller din arbetsgivare – det vill säga ditt AB. Traktamentet är avsett för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresor.
Du kan alltså få skattefritt traktamente. Arbetsgivaren kan skattefritt ersätta en anställd för hans verkliga logikostnad i samband med tjänsteresa. Han ska då kunna visa upp kvitto eller liknande. Om den anställde har haft utgifter för logi men kan inte visa dem, kan arbetsgivaren betala ut skattefritt nattraktamente med ett halvt maximibelopp, 110 kr, per natt.