Hur bestrider man denna nya faktura?

Anders Nyman

Publicerades: 20 augusti, 2013

En ny våg av bluffakturor är på väg ut för de som tyvärr betalade en i efterhand vilseledande tjänst för tre år sedan. Speciellt gäller det Nouvo-din assistent. De hänvisar till inspelat telefonsamtal men fakturan som nu kommer har ny adress, nytt organisationsnummer samt nytt bankgirokonto. Det enda som är lika är firmans namn.

Hur bestrider man denna nya faktura om uppsägning inte skett inom 36 månader, men anser att tjänsten uteblivit?

Det avtal du ingått är med Nouvo-din assistent med det tidigare organisationsnumret, inte det nya företaget. Det går att överlåta en fordran till någon annan, men då måste gäldenären – den som är skyldig pengar – underrättas att så skett. I det här fallet har du vad jag förstår inte underrättats.
Du kan alltså bestrida kravet med motiveringen att det inte finns något avtal mellan ditt företag och det företag som nu kallar sig för Nouvo. Alternativet är att helt enkelt skriva att ”eftersom Nuovo inte uppfyllt sin del av avtalet är det att betrakta som ogiltigt” och att du av den anledningen bestrider den nya fakturan.
De här skojarna har hittills aldrig dragit något mål vidare till domstol, och jag anser det osannolikt att de skulle göra det.