Hur bokför jag kapitalförsäkringen?

Sandra Bringentoff

Publicerades: 12 april, 2012

Vi har ett fåmansbolag och satte i höstas in 200 000 kr i akter i en kapitalförsäkring. Nu är det dags att deklarera och då undrar jag hur detta ska redovisas i bolaget med tanke på avgifter, realiserade vinster och förluster samt räntor. Jag har hört att det ska vara enklare i en kapitalförsäkring, men vet inte hur man gör.

Om det är en svensk kapitalförsäkring och att samtliga 200 000 kr är placerade i aktier eller fonder så ser det ut så här:
Eventuella vinster eller förluster du gjort när du köpt och sålt aktier inom kapitalförsäkringen är varken skattepliktiga eller avdragsgilla, och byte inom kapitalförsäkringen ska därför inte bokföras.
Om det totala värdet på innehaven i försäkringen gått upp eller ner (och det är en bestående förändring) ska man ta hänsyn till detta när bokföringsåret är slut. Har värdet fallit väldigt så ska kapitalförsäkringen skrivas ner, vilket påverkar det egna kapitalet negativt.
Rent bokföringsmässigt ska kapitalförsäkringen (om den inte är utländsk eller en utfästelse av pensionsförsäkring) bokföras som en finansiell anläggningstillgång i 13-klassen.