Hur bokför jag min privata utgift?

Camilla Björkman

Publicerades: 9 juni, 2015

Jag driver enskild firma. I höstas, innan jag fått några intäkter, hade jag en del utgifter. Jag betalade dem med pengar från mitt privata konto och ska nu göra en överföring från mitt företag till mitt privata konto. Hur redovisar jag detta?

Utgifterna måste gå att dra av på en gång för att man ska få göra avdrag före start-året. Är det inventarier måste utgiften vara mindre än 22 200 kronor för att dras av i sin helhet, annars blir det fördelning på flera år.

Finns det ett samband mellan det som köpts utgår man ifrån det sammanlagda värdet, exempelvis för konferensbord och stolar som köpts in på en enda gång. Är utgiften större än 22 200 kronor anses du som näringsidkare tillskjuta det som köpts till din näringsverksamhet och avdrag medges som värdeminskningsavdrag.

I bokföringen redovisas direkt avdragsgilla utgifter som kostnad vid starten. Eftersom du betalade med egna pengar har du gjort ett tillskott som ökar eget kapital. Väljer du nu att ta ut pengar från ditt företagskonto är det ett kapitaluttag som minskar eget kapital.