Hur delar vi upp aktieutdelningen?

Cecilia Gunne

Publicerades: 9 maj, 2011

Jag driver ett aktiebolag med sju kompanjoner, och vi har alla olika ägarandelar. Nu undrar jag hur utdelningsprocessen ser ut på vinsten?

1. Hur stor del ska vi ha vardera av utdelningen?

2. Hur mycket utdelning kan vi ta ut ur bolaget?

1. Normalt ger varje aktie lika mycket i utdelning. Så när ni bara beslutat hur mycket som ska delas ut totalt ger det sig självt hur mycket var och en får. Den som har 200 aktier i et bolag med 1 000 aktier får alltså 20 procent av utdelningen.
2. När ni beslutar hur mycket som ska delas ut utgår ni från bolagets vinst enligt årsredovisningen. Hur mycket ni ska dela ut beror främst på bolagets totala lönesumma och hur stort det insatta aktiekapitalet är. Men det blir i år minst 127 250 kr. Men tänk också efter hur mycket bolaget har råd att dela ut. Pengarna kanske i stället behövs för kommande investeringar.