Hur får jag låga egenavgifter?

Anders Andersson

Publicerades: 27 juni, 2013

Jag jobbar som landstingsanställd läkare. Vid sidan om det driver jag sedan några år eget företag där jag arbetar som stafettläkare. I augusti fyller jag 61 år och tänkte då enbart jobba i företaget.

Jag har läst i Driva Eget att det då går att få egenavgifter som enbart är 10,21 procent. Hur gör jag för att kunna utnyttja den regeln?

Från och med det år man fyller 66 år sänks alltid egenavgifterna till 10,21 procent. Men för den som har enskild firma eller handelsbolag går det att få denna sänkta avgift redan från och med det år man fyller 61 år. Då måste dock ett viktigt krav vara
uppfyllt:
Man måste ha börjat ta ut hela den allmänna pensionen, alltså även PPM-sparandet, under årets samtliga tolv månader.
Så i år kan du planera för att 2014 bli egenföretagare på heltid. Du får då sänkta egenavgifter till 10,21 procent och den inbetalningen ger ökad framtida pension. Ansök senast i januari nästa år om att börja ta ut all allmän pension.
Men tänk på att sådant här förtida uttag av pension minskar den allmänna pensionen med 0,5 procent för varje månad som uttag görs före den månad när man fyller 65 år. För den som lever längre än vad medelåldern är blir det därför totalt sett lägre pension än om pension tas ut från 65-års ålder.