Hur får jag mina anställda engagerade?

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 9 april, 2015

Jag har en firma med fyra anställda. Nu vill jag växla upp 2015 genom att strukturera upp vårt arbete och sätta tydliga mål. Hur får jag med mina medarbetare på tåget, så att de känner att målen är rimliga och att de verkligen vill nå dem?

Du kan åstadkomma detta via tre enkla steg.

Det första steget är att skapa delaktighet. Det gör du enklast genom att vara transparant med information om företaget och dina tankar och idéer om vart företaget är på väg. Ju mer du delar med dig, desto större engagemang känner dina medarbetare.

Steg två är att låta medarbetarna vara med och påverka vart företaget är på väg, vara med och sätta mål och vision helt enkelt.

Steg tre är att du bryter ned mål och vision vid medarbetarsamtal med varje anställd så att hon/han får konkreta mål som baserar sig på vad ni faktiskt ska åstadkomma.

Genom de här tre stegen åstadkommer du både rimliga och utmanande mål för dina medarbetare.