Hur får jag ned marginalskatten?

Anders Andersson

Publicerades: 3 februari, 2009

Jag är en 68 årig pensionär och driver en enskild firma inom inredningsbranschen, där jag får in en del extra pengar. Firmans inkomster har gjort att mina pensioner blir väldigt högt beskattade. Hur ska jag göra för att hålla marginalskatten på en rimlig nivå? När pensionen betalas ut vill man ju inte att större delen ska gå till skatt.

Om du i år får ihop över 507 000 kr sammanlagt i inkomst av pension och näringsverksamhet blir marginalskatten maximal, 25 procent plus kommunalskattesatsen. För näringsverksamheten höjs den ytterligare på grund av egenavgifterna, som dock sänkts till 10,21 procent från det år då man fyllt 66 år. För näringsverksamheten blir det dock jobbskatteavdrag.

Om du har stora företagsinkomster kan det finnas anledning att i stället driva verksamheten i ett aktiebolag. Då kan du ta ut utdelning ur bolaget med en beskattning på 20 procent. Nästa år höjs den schablonutdelningen till 120 000 kr per år. Det sammanlagda skatteuttaget på en sådan inkomst blir då 41 procent eftersom bolaget först betalar bolagsskatt, som nästa år sänkts till 26,3 procent.

Försök att nästa år lägga dina tjänsteinkomster kring 100 000 kr. Då blir det bäst effekt för jobbskatteavdraget som är bättre för pensionärer än för yngre. Helst ska du då också försöka ligga under gränsen för när skatten på den totala årsinkomsten ökar med 20 procent(380 000 kr) och 25 procent (539 000 kr).