Hur får man rätt mot oärliga säljare på storföretagen?

Johan Reberg

Publicerades: 14 september, 2011

Mitt företag tecknade två mobilabonnemang med en av landets största teleoperatörer. De var på 24 månader och inkluderade bland annat två datorer och bredband. Efter fyra månader ringer samma säljare och erbjuder uppgradering till dubbelt så snabbt bredband och bättre datorer – till samma pris.

Men det blev ingen uppgradering, utan i stället fick vi två nya abonnemang. Säljaren vägrar nu att annullera dessa, utan säger att vi måste betala tills de går ut om 24 månader. Vårt samtal finns på band, men säljaren vägrar ändå att avsluta abonnemangen. Hur kan jag gå vidare med det här ärendet?

Det första steget brukar vara att du bestrider fakturan, och förklarar varför du inte tänker betala. Om företaget motsätter sig din bestridan får de gå till domstol för att lösa frågan.
Men du ska också från början kräva att få lyssna till den bandinspelning som gjordes. Det har du rätt till och det kan vara väldigt viktigt för ditt fall. Framgår det av bandinspelningen att du blivit lovat något annat än det du fått är det bara för dig att häva avtalet. Om teleoperatören ändå vägrar att häva avtalet så är domstolen nästa steg – som företagare kan du nämligen inte vända dig till allmänna reklamationsnämnden.
Problemet i dessa fall är ofta att säljarna inte arbetar på själva företaget, utan på provision hos ett säljbolag. Och det är inte ovanligt att säljarna lovar vitt och brett innan de sätter igång inspelningen. Om det inte framgår att du har rätt av själva inspelningen kan det bli jobbigt för dig. Då är det nämligen upp till dig att bevisa att du inte beställt den tjänst du har fått.