Hur fungerar momsen?

Peter Nilsson

Publicerades: 25 mars, 2014

Jag förstår inte detta med moms. Säg till exempel att jag säljer smycken för 100 000 kronor på ett år. Vad blir då den faktiska förtjänsten om jag har 40 000 kronor i utlägg för material och verktyg. Hur mycket är moms och hur ska jag bokföra den?

Mervärdesskatt (moms) är en skatt som ska betalas på konsumtion av varor och tjänster. För momspliktiga företag är momsen varken en kostnad eller en intäkt. Tanken är nämligen att kostnaden ska bäras av den som till slut konsumerar varor och tjänster.

Företag agerar därför endast som ”uppbördsman” åt staten och levererar den skatt som köparen har betalat (utgående moms). Samtidigt får företaget dra av (eller återfå) den moms som betalats vid köp av varor och tjänster. Beroende på hur mycket du har köpt och sålt ska du alltså betala eller återfå moms från staten.

Om du säljer smycken för 100 000 kronor är den utgående momsen 20 000 kronor (25 procent på 80 000). På 40 000 kronor i utlägg är den ingående momsen 8 000 kronor (25 procent på 32 000). Skillnaden mellan utgående och ingående moms 12 000 kronor (20 000–8 000) ska du redovisa i momsdeklarationen och betala in till staten.

Den vinst som du ska redovisa i inkomstdeklarationen räknas exklusive moms och är 48 000 kronor (80 000–32 000).