Hur gör jag med expansionsfonden?

Anders Andersson

Publicerades: 29 december, 2009

Jag kommer i år och under de närmaste två åren gå med minst en miljon i vinst per år i min firma. Ska jag behålla min enskilda firma och skjuta upp vinsten genom en expansionsfond, eller ska jag ombilda till AB? Jag vill ju betala så lite i skatt som möjligt.

För den som har stora vinster är det enklast att skjuta på skatten i ett aktiebolag. Det som blir över och inte tagits ut som lön eller satts av till periodiseringsfond beskattas då med bolagsskatt, 26, 3 procent.

Men även i en enskild firma finns det goda möjligheter att skjuta upp skatten på exempelvis den delen av vinsten som ligger över gränsen för statlig skatt.

Börja med att sätt av mesta möjliga till periodiseringsfond. Sätt sedan av till expansionsfond. Det får vara 135,69 procent av tillgångarna minus skulderna vid årets slut. Så om du behåller en stor del av vinsten i firman lär det i år inte vara något problem att avsätta så mycket att det bara blir en inkomst upp till brytpunkten för statlig skatt.

Du betalar då 26,3 procent i skatt på expansionsfondspengarna. När du senare tar ut pengarna som lön får du betala egenavgifter och inkomstskatt ? minus de 26,3 procent som du redan betalat.

Om vi tar hänsyn till att egenavgifterna nästa år sänkts med fem procentenheter och att dessa är avdragsgilla blir det ett totalt skatteuttag på ca 25 procent för inkomsten under brytpunkten för statlig skatt (ca 380 000 kr om året) och 45 procent för den del som ligger över.

Om du jämför det med att få en miljon per år i vinst i ett aktiebolag blir den första skatten på vinsten lika stor, eftersom det blir 26,3 procent i bolagskatt. Om du inte har anställda kan du sedan ta ut upp till nästan 130 000 kr per år i utdelning med 20 procent i skatt. Men om du tar ut de beskattade pengarna som lön blir skatten och de sociala avgifterna lite högre än i enskild firma.

När du avgör om du ska gå över till bolag bör du tänka på fördelar och nackdelar som vi tidigare tagit upp i Driva Eget. Med så stor långsiktig vinst tycker jag att det mesta talar för aktiebolag, främst därför att du då har större valfrihet med pengarna och för att du håller företagets ekonomi åtskilda från din privata.

Men vänta med att byta företagsform tills i juli nästa år. Då lär revisionsplikten ha försvunnit och från april i år krävs det endast 50 000 kronor i aktiekapital.