Hur gör pensionärer med överskottet?

Anders Andersson

Publicerades: 16 september, 2010

Jag driver ett mindre aktiebolag, som har överskott på några hundra tusen kronor. Jag är pensionär och har alltså passerat 65-årsgränsen. Hur hanterar jag bäst pengarna i bolaget? Jag kommer att fortsätta att få intäkter i bolaget i några år till. Men det blir inte längre så mycket varje år. Är det kanske dags at skrota bolaget?

Du ska absolut inte sälja bolaget. Behåll det så länge det finns pengar i det och du är aktiv i det. Var glad över att man från och med det år man fyller 66 år kan använda sig av två fördelaktiga regler:
• De sociala avgifterna på löneuttag är bara 10,21 procent.
• Jobbskatteavdraget är då extra fördelaktigt. Det är 20 procent av den del av arbetsinkomsten som ligger under 100 000 kr. Skatten på lön är därmed längre än på pension.
Enligt dagens regler är det alltså mycket fördelaktigt att försöka ta ut 100 000 kr per år i lön från bolaget. Det blir då hela 20 000 kr i jobbskatteavdrag. Med en årsinkomst inklusive pension på mindre än 372 000 kr blir det ingen statlig skatt och därmed en inkomstskatt på lönen på endast 10-15 procent.

Om pengarna räcker kan man dessutom ta ut utdelning år för år på upp till ca 130 000 kr. Skatten på denna är 20 procent, men eftersom den först belastas med bolagsskatt blir det totala skatteuttaget 41 procent