Hur gör vi med kunden som inte vill betala?

Johan Reberg

Publicerades: 12 mars, 2013

Vi har råkat ut för en kund som inte vill betala sin faktura utan ska bestrida den eftersom han inte är nöjd med tjänsten vi levererat. Vi anser oss dock ha levererat enligt avtal. Hur ska vi göra – skicka fakturan till inkasso eller försöka göra upp i godo? Vi har ett skrivet avtal och mejlkorrespondens där vi vid flera tillfällen bett kunden om respons på det jobb vi utfört men inte fått någon reaktion.

Börja med att försöka göra upp i godo. En nöjd kund är den bästa marknadsföring du kan få. Och det du tappar i pengar kan du vinna tillbaka i goodwill. Men för att ändå få in pengarna finns det flera saker att tänka på. För det första måste kunden kunna specificera felet på den vara eller tjänst ni levererat. Att bara vara allmänt missnöjd håller inte. Att ni har försökt kontakta kunden talar också till er fördel, av två anledningar. För det första har man som kund ett ansvar för att försöka begränsa sin skada. Hade ni fått kontakt med kunden hade ni kanske kunnat åtgärda felet, oavsett om det rör sig om en produkt eller en tjänst. Dessutom har man bara reklamationsrätt under en viss tid och om det gått lång tid sedan ni levererade kan den tiden ha gått ut. Att lämna ärendet till inkasso kan vara en lösning, men om kunden redan har bestridit fakturan är det långt ifrån säkert att han eller hon betalar om ni skickar räkningen till inkasso. Dessutom är det viktigt att veta att om kunden bestridit fakturan så kommer ärendet inte att gå till kronofogden.
I stället hamnar det hos tingsrätten, vilket kan medföra ytterligare kostnader för er.