Hur höjer jag medarbetarnas kompetens?

Mikael Sollenberg

Publicerades: 1 juli, 2011

Jag har ett företag med tre anställda. Vi har jobbat på samma sätt i många år och jag känner att det är dags att vi förnyar oss. Jag vill inte anställa nya människor, men hur kan jag arbeta med kompetensutveckling inom företaget?

Första steget är att upprätta en kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare. Det gör du tillsammans med den anställde på ett inledande möte. I planen diskuterar ni både vad den anställde vill och vad företaget behöver.
Sedan diskuterar ni vilken utbildning som kan vara aktuell under de närmste tolv månaderna för att nå dessa mål. Kanske ska den anställde också arbeta med andra arbetsuppgifter än tidigare för att bredda sin kunskap?
Både du och din medarbetare undertecknar kompetensutvecklingsplanen. Det är väldigt viktigt att ni följer upp planen löpande, en gång per kvartal. Vad är genomfört, vad ska genomföras, vad ska ändras i kompetensutvecklingsplanen? Det är ert gemensamma ansvar att se till att kompetensen verkligen höjs.