Hur kan jag hävda vårt muntliga avtal?

Johan Reberg

Publicerades: 15 december, 2011

För ett par månader sedan startade jag eget med en vän till mig. Vi hade inte råd att starta ett aktiebolag, utan valde då att starta en enskild firma i hans namn. Allt skulle dock delas lika i realiteten – det kom vi överens om muntligt och har också vittnen på. Nu säger min kollega helt plötsligt att han vill fortsätta utan mig. Jag har lagt in en massa tid och dessutom över 20 000 kronor i företaget. Jag vet att man så klart borde skrivit ett avtal från början, men hur kan jag hävda min rätt genom det muntliga avtalet vi ändå har? Finns det något jag kan göra?

Det här är en problematisk situation, och som du säger så vore det bättre om ni från början hade haft ett skriftligt avtal. Ni skulle också kunna ha startat ett gemensamt handelsbolag, för att slippa det krav på 50 000 i aktiekapital som ett AB innebär.
Som situationen nu ser ut kan du inte tvinga din kompanjon att driva företaget vidare med dig, men du kan med dina vittnen förhoppningsvis styrka att du har rätt till hälften av tillgångarna i företaget.
Jag skulle rekommendera att du först försöker prata med din kompanjon en gång till. Om det inte fungerar så bör du kontakta en jurist som sköter kontakten. Ofta kan det leda till att den andra parten förstår allvaret i situationen och är villig att reda ut problemen.
Den sista utvägen är att gå till domstol – men glöm då inte att det är upp till dig att bevisa att ett avtal finns.