Hur lägger man inkomsten kring brytpunkten?

Anders Andersson

Publicerades: 29 februari, 2012

Jag har läst att brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt är 414 000 kronor för 2012. Hur ska vi som har enskild firma tänka för att lägga inkomsten kring brytpunkten?

Finns det någon finurlig formel att använda för att se vad överskottet eller vinsten ska vara för att man ska hamna på bästa inkomstnivån?

Överskottet i en enskild firma är i princip firmans inkomster under året minus de avdragsgilla kostnaderna och ett schablonavdrag för egenavgifter. För 2012 kan man ha ett överskott på upp till 414 000 kr utan att betala statlig skatt.
Den som ligger över kan ta sig ned till den nivån genom att avsätta en del av överskottet till periodiseringsfond (får vara högst 30 procent av överskottet). Eftersom det inte blir någon ränta för en firma är detta ett sätt att få skattekredit i upp till sex år, då de avsatta pengarna måste tas upp till beskattning. Dessutom kan man komma ned till en viss inkomstnivå genom att avsätta till expansionsfond. Då betalar man 26,3 procent i skatt och kan senare välja vilket år som resten ska beskattas.
I enskild firma kan man alltså ofta själv bestämma var årsinkomsten ska ligga.