Hur löser vi fakturatvisten?

Johan Reberg

Publicerades: 9 maj, 2011

Vårt företag har råkat ut för en kund som inte vill betala sin faktura. Han påstår att han ska bestrida fakturan, eftersom han anser sig missnöjd med det vi levererat. Vi anser oss dock ha levererat enligt avtal. Hur ska vi göra ? skicka fakturan till inkasso, eller försöka göra upp i godo? Vi har ett skrivet avtal och mejlkorrespondens där vi vid flera tillfällen bett kunden om respons på det jobb vi utfört men inte fått någon reaktion.

Jag tycker att man alltid ska försöka göra upp i godo i alla affärssituationer. En nöjd kund är den bästa marknadsföring man kan få, och det man tappar i pengar kan man vinna tillbaka i goodwill. Men man kan ju inte sälja sig hur billigt som helst.
Om chansen att göra upp i godo är förbi finns det flera saker att tänka på för att få tillbaka pengarna. För det första måste kunden kunna specificera felet på den vara eller tjänst ni levererat. Att bara vara allmänt missnöjd håller inte.
Att ni försökt kontakta kunden talar till er fördel. Kunden har nämligen ett ansvar att försöka begränsa sin skada. Hade kunden svarat när ni sökte kontakt hade ni kanske kunnat åtgärda felet.
Tänk på att en kund bara har reklamationsrätt under en viss tid. Om det gått lång tid sedan ni levererade kanske den tiden har gått ut.
Att lämna till inkasso kan vara en lösning, men om kunden redan bestridit fakturan så går ärendet till tingsrätten och inte till kronofogden. Det kan medföra ytterligare kostnader.
Detta är saker ni måste fundera över när ni väger mellan att göra upp i godo eller att göra en rättssak av frågan.