Hur mycket aktier får man handla med i sitt bolag?

Anders Andersson

Publicerades: 16 september, 2010

Jag har ett aktiebolag som jag jobbat i som egenföretagare i många år. Nu planerar jag att trappa ner verksamheten, men vill i stället ägna mig åt att handla med aktier och fonder med det kapital jag byggt upp i företaget.

Kan jag göra det? Var går gränsen för att verksamheten ska betraktas som ”handel med värdepapper”? Och vad blir det då för skattekonsekvenser?

För att ditt bolags värdepappersaffärer ska räknas som värdepappershandel, och inte kapitalförvaltning, brukar det krävas att det är minst en transaktion per vecka och att minst ungefär hela lagret omsätts årligen. Det går inte att säga exakt var gränsen går och det är syftet med verksamheten som avgör. Det krävs också att verksamheten håller på flera år i rad.

Det finns fördelar och nackdelar med de båda varianterna. Om det är värdepappershandel och inte kapitalförvaltning är det dessa skattemässiga skillnader:
* Värdepapperen räknas som lagertillgångar.
* Bolaget får dra av orealiserade förluster.
* Bolaget får dra av förluster på värdepappersaffärerna mot andra intäkter.

Om bolaget även har annan verksamhet kan det alltså vara fördelaktigt att få dra av underskott mot andra inkomster.

Du bör ange i bolagsordningen om bolaget ska bedriva värdepappershandel eller kapitalförvaltning.