Hur mycket kostar en anställd?

Anders Andersson

Publicerades: 6 februari, 2013

Jag står inför att göra min första anställning och känner att jag måste veta hur mycket det faktiskt kommer att kosta mitt företag. Hur mycket kostar det egentligen totalt att ha en anställd som tjänar 25 000 kronor i månaden före skatt – inklusive alla avgifter. Hon har fyllt 26 år

Utöver själva lönen måste du betala arbetsgivaravgifter, som är 31,42 procent av lönen för den som fyllt 26 år.
Till detta kommer oftast avgift för avtalspension. Storleken på denna beror på vilket kollektivavtal som gäller för den anställde. Den avgiften måste betalas även om den anställde inte är med i facket. Kollektivavtalet säger också vid vilken ålder avgiften ska börja att tas ut, för riktigt unga blir det ingen avgift alls.
Tänk också på att det finns andra kostnader som kan stiga för varje nyanställd.

– Anders