Hur mycket ska jag få betalt för produktidén?

Johan Reberg

Publicerades: 1 juli, 2011

Jag håller på att utveckla en ny produkt som fortfarande är på idéstadiet. Nu har jag fått en förfrågan från ett företag som under tystnadsplikt hjälper mig att utveckla idén. De undrar om jag kan tänka mig ett partnerskap och driva detta projekt tillsammans med dem.

Hur gör man detta på ett fördelaktigt sätt, och vad är rimligt att släppa ifrån sig vad gäller ägandeandelar? De kommer att stå för det mesta av kapitalet, men idén är helt och hållet min.

Det här är en mycket komplicerad fråga, som du inte kommer att klara av på egen hand. Du behöver vända dig till en affärsjurist eller en specialist på dessa frågor.
Generellt kan man säga att du ska försöka behålla röstmajoritet i ert gemensamma företag. Du vill inte hamna i en situation där någon annan har majoritet, och kan ta beslut som är dåliga för dig.
Det viktigaste är att ni upprättar ett ordentligt avtal (kompanjonsvatal eller konsortialavtal), där ni på förhand reglerar vad som gäller i olika lägen. Ni bör fundera över tvister som skulle kunna uppstå och sedan reglera dem på förhand.
Så måste ni reglera de immateriella rättigheterna, alltså vem som äger idén. Det kanske bolaget ska göra, men du kan också äga idén själv och låta bolaget nyttja den.
Ta alltså hjälp för att lösa de här frågorna.