Hur reglerar vi vårt kompanjonskap?

Johan Reberg

Publicerades: 2 februari, 2009

Nyligen startade jag och en gammal kompis en klädbutik tillsammans. Vi hade en affärsidé och var ivriga att pröva den. Så vi körde igång utan att riktigt tänka igenom eller bestämma saker som hur vi ska fatta beslut om investeringar, hur vi gör om någon vill hoppa av eller hur vi ska göra med en eventuell vinst i företaget. Kan vi bestämma detta nu i efterhand och hur gör vi?

Bättre sent än aldrig. Det är bra att ni nu tar tag i den här frågan. Ett bra sätt att reglera viktiga frågor och förebygga tvistigheter är att upprätta ett kompanjonavtal. Även om ni tycker det finns förutsättningar för ett bra kompanjonskap kan man aldrig vara säker på att det kommer att löpa problemfritt. En tvist mellan kompanjoner som känner varandra väl kan dessutom äventyra vänskapen. I ett kompanjonavtal kan ni reglera en mängd frågor:

  • Hur företaget ska drivas?
  • Hur mycket pengar var och en ska satsa?
  • Vilken arbetsinsats som förväntas av delägarna?
  • Vilken lön ni ska ta ut?
  • Hur ni ska besluta om investeringar?
  • Hur ansvaret ska fördelas?
  • Hur eventuell vinst ska fördelas?
  • Hur ni ska gå tillväga om en vill hoppa av och sälja sin del eller om en delägare avlider?

Oavsett om ni har ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag så är det viktigt att ha ett kompanjonavtal. Ni bör ta hjälp av en affärsjurist så att avtalet reglerar det som är viktigt för just er.